Η σύνδεση (Plugin) δεν είναι ενεργοποιημένη!

Το πρόσθετο Adobe Flash Player δεν είναι εγκατεστημένο ή ενεργοποιημένο ή. Εγκαταστήστε ή ενεργοποιήστε το πρόσθετο για να συνεχίσετε το παιχνίδι σας.

Προτεινόμενη Αναβάθμιση Προγράμματος Περιήγησης.

Για να αξιοποιήσεις στο έπακρο την εμπειρία του παιχνιδιού σου, το Platinum Play προτείνει να αναβαθμίσεις το πρόγραμμα περιήγησης σου σε:

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για, και είναι δεσμευτικοί προς εσάς εάν συμμετάσχετε στο Καζίνο.
Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αντικαθιστούν οποιουσδήποτε προϋπάρχοντες όρους και προϋποθέσεις έχουν εμφανιστεί σε αυτήν την τοποθεσία του Καζίνο στο Web.

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις:
 • Ως "Λογαριασμός" ορίζεται ένας μοναδικός λογαριασμός ο οποίος έχει εκδοθεί από το Καζίνο,
 • Ως "Συμφωνητικό" ορίζονται αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις,
 • Ως "Καζίνο" ορίζεται το Καζίνο που εδρεύει στην ιστοσελίδα του Καζίνο, το οποίο ανήκει ή/και διευθύνεται από εμάς,
 • Ως "Ιστοσελίδα του Καζίνο" ορίζεται η διεύθυνση Platinum Play ή οποιοδήποτε παράγωγό της,
 • Ως "Αντιστροφή χρέωσης" ορίζεται η ενέργεια κατά την οποία πραγματοποιείται αντιστροφή χρεώσεων από εσάς ή από την τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα σας ή από τρίτο πάροχο λύσεων πληρωμής, σε σχέση με την πιστωτική σας κάρτα ή με συναλλαγές κατάθεσης σε τρίτους,
 • Ως "Παίκτης με κλειδωμένο λογαριασμό" ορίζεται ένας παίκτης που διαθέτει κλειδωμένο λογαριασμό,
 • Ως "Κλειδωμένος λογαριασμός παίκτη" ορίζεται ένας λογαριασμός που έχει κλειδωθεί, ακυρωθεί ή αποκλειστεί από εμάς ή από εσάς,
 • Ως "Ανενεργός λογαριασμός" ορίζεται ένας λογαριασμός που έχει μείνει ανενεργός για περίοδο έξι (6) ή περισσότερων μηνών,
 • Ως "Ανενεργός παίκτης" ορίζεται ένας παίκτης με ανενεργό λογαριασμό,
 • Ως "Παίκτης-επισκέπτης" ορίζεται ένας παίκτης που χρησιμοποιεί μονάδες δωρεάν παιχνιδιού στο Καζίνο χωρίς χρηματική αξία για πραγματοποίηση στοιχημάτων στο Καζίνο,
 • Με τον όρο "Συμμετέχει" εννοείται, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε ενέργεια περιγράφεται στις ενότητες 4.1.1 έως 4.1.7 που αναφέρεται παρακάτω, καθώς και η επίσκεψη στην τοποθεσία του Καζίνο στο διαδίκτυο ή/και το παίξιμο οποιωνδήποτε παιχνιδιών προσφέρονται από το Καζίνο ή/και η χρήση του Καζίνο ή/και της τοποθεσίας του Καζίνο στο διαδίκτυο ή/και του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο,
 • Ως "Παίκτης/ες" ορίζονται οι πραγματικοί παίκτες ή/και οι παίκτες επισκέπτες ή/και οι ανενεργοί παίκτες ή/και οι παίκτες με κλειστό λογαριασμό,
 • Ως "Πραγματικός παίκτης" ορίζεται ένας παίκτης που χρησιμοποιεί δικά του χρήματα για την πραγματοποίηση στοιχημάτων στο Καζίνο,
 • Ως "Υπηρεσία" ορίζεται η διάθεση και παροχή Λογισμικού, το οποίο σας επιτρέπει να παίξετε στο Καζίνο χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο,
 • Ως "Λογισμικό" ορίζεται οποιοδήποτε λογισμικό, το οποίο ανήκει ή διατίθεται σε εμάς με άδεια, του οποίου πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη, έτσι ώστε να συμμετέχετε στο Καζίνο ή/και σε οποιεσδήποτε εκδόσεις παιχνιδιών Flash του λογισμικού, των οποίων δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη,
 • "Εμείς/εμάς/δικό μας" σημαίνει, Digimedia Limited, Malta, αριθμός εγγραφής εταιρίας C45651, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας του καζίνο και του δωματίου πόκερ και τις εταιρίες του ομίλου της. Digamma Limited, Malta, εταιρεία με αριθμό εγγραφής C74698, που είναι ο κάτοχος μιας διαδραστικής άδειας τυχερού παιχνιδιού που χορηγείται από την Kahnawake Gaming Commission, η οποία είναι χειριστής της ιστοσελίδας του καζίνο και πόκερ δωμάτιου και τις εταιρείες του ομίλου.
 • Ως "Δικαιοδοσία σας" ορίζεται η δικαιοδοσία, στην οποία διαμένετε, ανήκετε ή εργάζεστε.

1. Η συμμετοχή σας στο Καζίνο

1.1. Συμμετοχή

1.1.1. Η συμμετοχή σας στο Καζίνο αποτελεί αποκλειστική σας επιλογή, διακριτική ευχέρεια και ευθύνη.

1.1.2. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να βεβαιωθείτε εάν η συμμετοχή σας στο Καζίνο είναι νόμιμη στη δικαιοδοσία σας.

1.1.3. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Καζίνο μόνο εάν είναι νόμιμο εντός της δικαιοδοσίας σας.

1.1.4. Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην ενότητα 1.1.3 ανωτέρω, μπορείτε να συμμετάσχετε στο Καζίνο μόνο εάν έχετε τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης που ορίζεται στη δικαιοδοσία σας.

1.1.5. Δεν εγγυόμαστε τη νομιμότητα της συμμετοχής σας στο Καζίνο, όσον αφορά στους νόμους της δικαιοδοσίας σας.

1.1.6. Έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε αποδείξεις όσον αφορά στην ταυτότητα και στην ηλικία σας, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στο Καζίνο, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο Καζίνο.

1.1.7. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, προκειμένου να διεξαχθούν οι έλεγχοι που χρειάζονται για την καταπολέμηση της απάτης. Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μπορεί να αποκαλυφθούν στην εταιρία που διεξάγει τον έλεγχο αξιοπιστίας ή την πρόληψη απάτης, η οποία εταιρία μπορεί κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις πολιτικές της να κρατήσει τα κατάλληλα αρχεία αυτών των πληροφοριών.

1.1.8. Με το παρόν συμφωνείτε να κατέχετε μόνο έναν πραγματικό λογαριασμό στο καζίνο. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά των λογαριασμών μεταξύ παιχτών, απαγορεύεται.

1.1.9.Απαγορεύεται η συμμετοχή πίστωσης στο Platinum Play.
 

1.2. Οι εγγυήσεις σας

1.2.1. Δηλώνετε και συνάπτουμε αυτό το συμφωνητικό με βάση την εγκυρότητα αυτών των δηλώσεων και εγγυήσεων τη στιγμή σύναψής του και καθ' όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας του, ότι:

1.2.1.1. Έχετε νομικά τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Καζίνο εντός της δικαιοδοσίας σας.

1.2.1.2. Είστε "ενήλικας", εφόσον είστε στη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης που ορίζεται στη δικαιοδοσία σας.

1.2.1.3. Δεν θα επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο (συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό, σε ανήλικους) να χρησιμοποιήσει, άμεσα ή έμμεσα, το λογαριασμό/ούς σας στο Καζίνο, να χρησιμοποιήσει το Λογισμικό ή να αποδεχθεί ένα έπαθλο από το Καζίνο.

1.2.1.4. Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρουσιάσατε είναι έγκυρα, ακριβή και πλήρη από κάθε άποψη και ότι θα μας ενημερώσετε αμέσως μέσω e-mail εάν αλλάξουν αυτά τα στοιχεία.

1.2.1.5. είναι η πραγματικοί και νόμιμοι κάτοχοι των χρημάτων τα οποία στοιχηματίζουν στο Καζίνο. Αν χρησιμοποιείται πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, το όνομα του Κάτοχου της κάρτας ΠΡΕΠΕΙ να είναι το ίδιο με το όνομα που έγινε η εγγραφή στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, ο λογαριασμός μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Όταν ένας λογαριασμός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιβεβαίωσης. Τυχόν αναλήψεις που έγιναν με τραπεζικό έμβασμα ή επιταγή θα είναι πληρωτέα με την ονομασία που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα και αν μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα έχει χρησιμοποιηθεί για να καταθέσετε χρήματα το όνομα πρέπει να αντιστοιχεί με το όνομα εγγραφής στην κάρτα ;

1.2.1.6. Δεν θα καταθέσετε ούτε θα στοιχηματίσετε στο Καζίνο με χρήματα, τα οποία προέρχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα 1.6, παρακάτω.

1.2.1.7. θα πρέπει να πληρωθούν όλα τα ποσά που οφείλονται στο Καζίνο, κατευθείαν στο Καζίνο και όσον αφορά την καταβολή πληρωμής, δεν θα υπάρχει επιστροφή-χρέωσης, άρνηση, αναστροφή και / ή ανάκληση σε οποιεσδήποτε τέτοιες πληρωμές.

1.2.1.8. θα πρέπει να καταστεί σίγουρο ότι οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται από εσάς στο Καζίνο, έχουν καταβληθεί στο Καζίνο και οποιαδήποτε πληρωμή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (ανεξάρτητα από το αν το τρίτο πρόσωπο ενεργεί ως αντιπρόσωπος για εσάς ή το καζίνο) δεν θα αποτελεί απόρριψη αυτής, μέχρι τα εν λόγω χρήματα να έχουν πράγματι παραληφθεί από το Καζίνο. Η παραβίαση του παρόντος μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση του Καζίνο να πληρώσει οποιαδήποτε μετρητά.

1.2.1.9. ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

1.3. Άρνηση εγγραφής, διαγραφή, αποκλεισμός και διαθεσιμότητα

1.3.1.Μπορούμε να αρνηθούμε την εγγραφή σας ως παίκτη ή να ζητήσουμε τη διαγραφή σας και να σας αποκλείσουμε ή να σας θέσουμε σε διαθεσιμότητα ως παίκτη από το Καζίνο, ανά πάσα στιγμή, αν θεωρούμε ότι η συμμετοχή σας στο Καζίνο είναι ή ήταν στο παρελθόν, δόλια , παράνομη, καταχρηστική, συμπαιγνία, ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους κανονισμούς (όπως περιγράφεται στην ρήτρα 31 των Όρων και Προϋποθέσεων μας Προσφορών).

1.3.2. Με το παρόν, αναγνωρίζετε ότι το Καζίνο δεν είναι υποχρεωμένο να σας προειδοποιήσει για την απόφασή του να αρνηθεί την εγγραφή σας, να σας διαγράψει, να σας αποκλείσει ή να σας θέσει σε διαθεσιμότητα, ούτε είναι υποχρεωμένο να σας γνωστοποιήσει τους λόγους αυτής της απόφασης.

1.3.3. Εάν έρθει στην προσοχή του Platinum Play ότι κάποιος παίχτης είναι κάτω από το όριο ηλικίας, εκτός αν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί κάποια απάτη, θα:

1.3.3.1. Θέσουμε τον λογαριασμό σε διαθεσιμότητα αμέσως.

1.3.3.2. Ακυρώσουμε όλα τα στοιχήματα που έχουν γίνει.

1.3.3.3. Γίνει επιστροφή χρημάτων όλων των καταθέσεων μείον το καθαρό ποσό των αναλήψεων, και

1.3.3.4. Kλείσουμε τον λογαριασμό. 
 

1.3.4. Αν αισθάνεστε ότι έχετε χάσει τον έλεγχο του παιχνιδιού σας και θα θέλατε βοήθεια βάζοντας περιορισμό πρόσβασης στα καζίνο μας, μπορείτε να επιλέξτε να αποκλειστείτε από τα καζίνο είτε για 24 ώρες είτε για έξι μήνες. Οτιδήποτε και αν επιλέξτε από αυτά τα δύο, δεν θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με το καζίνο λογισμικό κατά την διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού. Το καζίνο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τον αποκλεισμό σας από όλη την ιστοσελίδα. Θα πάρουμε επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα λαμβάνετε καμία προσφορά κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής.

1.4. Συνέπειες διαγραφής, αποκλεισμού ή θέσης σε διαθεσιμότητα

1.4.1. Εάν σας διαγράψουμε ή σας αποκλείσουμε ή σας θέσουμε σε διαθεσιμότητα από το Καζίνο, θα έχουμε το δικαίωμα να:

1.4.1.1. Αρνηθούμε πληρωμές προς εσάς για οποιαδήποτε διεκδικούμενα ποσά, είτε αυτά είναι καταθέσεις, επιστροφές, μπόνους, δωρεάν χρήματα, μονάδες του Καζίνο, πληρωμές και λοιπά, ή/και

1.4.1.2. να σας αποκλείσουμε από όλα τα Καζίνο ή/και τα δωμάτια πόκερ στον όμιλο Καζίνο που είναι μέλος το Καζίνο, ή/και

1.4.1.3. να προσδιορίσουμε αποκλειστικά τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροίτε για να ανοίξετε ένα νέο λογαριασμό στο Καζίνο ή/και

1.4.1.4 σε περίπτωση δόλιας, παράνομης ή παρόμοιας συμπεριφοράς σας ή αδυναμίας σας να πληρώσετε οποιαδήποτε ποσά μας οφείλετε, να:

1.4.1.4.1 καταγράψουμε οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για εσάς σε βάση δεδομένων του ομίλου, στην οποία καταγράφονται τέτοια περιστατικά και, αν είναι απαραίτητο, να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε υπηρεσία είσπραξης, για ανάκτηση των χρημάτων που μας οφείλετε. Με το παρόν, μας εξουσιοδοτείτε ανέκκλητα να πράξουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ή/και

1.4.1.4.2 παραχωρείτε σε εμάς οποιαδήποτε διεκδικούμενα ποσά, τα οποία ενδεχομένως προήλθαν από δόλιες, παράνομες ή παρόμοιες δραστηριότητές σας.

1.5. Ανενεργοί λογαριασμοί

1.5.1. Έχει σημειωθεί ότι, οι διατάξεις της ενότητας 1.5 ισχύουν εάν όλοι οι λογαριασμοί ενός πραγματικού παίκτη του Καζίνο και των Δωματίων Πόκερ είναι ανενεργοί λογαριασμοί.

1.5.2. Λογαριασμοί που παραμένουν ανενεργοί για τουλάχιστον 30 μήνες θα θεωρούνται ότι είναι αδρανείς λογαριασμοί. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη μεταφορά τυχόν υπολοίπου σε αδρανή λογαριασμό στον αντίστοιχο κάτοχο του λογαριασμού, σε περίπτωση όμως που δεν γίνει αυτό, το εν λόγω υπόλοιπο θα μεταφερθεί στην Malta Gaming Authority (MGA) / Kahnawake Gaming Commission (KGC)..

1.5.3  Παρόλη την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του παιχνιδιού, είναι στην απόλυτη κρίση μας , ότι μπορεί να χάσετε οποιοδήποτε μπόνους και κέρδη που προέρχονται από αυτά τα μπόνους, αν τα χρήματα αυτά παραμείνουν αχρησιμοποίητα από εσάς προς το καζίνο για μία περίοδο των έξι μηνών, από την ημέρα που αυτά τα μπόνους έχουν απονεμηθεί.

1.5.4  Για τον λόγο αυτό επί του παρόντος, όλοι οι Βαθμοί Ανταμοιβών  που απονέμονται  θα υπολογίζονται ως μπόνους.

1.6. Ξέπλυμα χρημάτων

1.6.1. Σημειώνεται ότι, ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν αυστηρούς νόμους σχετικά με το ξέπλυμα χρημάτων, οι οποίοι μπορεί να μας αναγκάσουν να σας αναφέρουμε σε ομοσπονδιακές ή τοπικές αρχές εντός αυτών των δικαιοδοσιών, εάν γνωρίζουμε, υποπτευόμαστε ή έχουμε λόγο να υποπτευόμαστε ότι οποιαδήποτε από τις συναλλαγές σας, μεταξύ άλλων πραγμάτων, περιλαμβάνει ποσά που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες ή προορίζεται για να αποκρύψει χρήματα που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες ή περιλαμβάνει τη χρήση του Καζίνο για διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων.

1.6.2. Εάν αντιληφθούμε ή υποπτευθούμε κάποια ενέργεια από αυτές που περιγράφονται στην ενότητα 1.6.1 παραπάνω, μπορούμε να:

1.6.2.1. Θέσουμε σε διαθεσιμότητα, να διαγράψουμε ή να τερματίσουμε άμεσα το λογαριασμό σας στο Καζίνο ή/και

1.6.2.2. κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να μην σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό βρίσκεται σε τέτοιο λογαριασμό, ή/και

1.6.2.3. να σας αποκλείσουμε από όλα τα Καζίνο ή/και τα δωμάτια πόκερ στον όμιλο Καζίνο των οποίων είναι μέλος το Καζίνο, ή/και

1.6.2.4. να καταγράψουμε οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες για εσάς σε βάση δεδομένων του ομίλου, στην οποία καταγράφονται τέτοια περιστατικά. Με το παρόν, μας εξουσιοδοτείτε ανέκκλητα να πράξουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

1.6.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αναφέρουμε στις προαναφερθείσες ομοσπονδιακές ή τοπικές αρχές εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, αποφασίσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι, από το νόμο, να το πράξουμε.

1.6.4. Για να συμβάλλουμε στην πρόληψη του ξεπλύματος χρημάτων:

1.6.4.1. Δεν θα δεχθούμε μετρητά για την προσθήκη χρημάτων σε οποιονδήποτε λογαριασμό του Καζίνο.

1.6.4.2. Δεν θα πραγματοποιηθούν ατομικές και συλλογικές, μεγάλες ή/και έκτακτες αναλήψεις, εκτός και αν λάβουμε επικυρωμένα και πιστά αντίγραφα από τα ακόλουθα:

1.6.4.2.1. Την πιο πρόσφατη τραπεζική ανάλυση του τραπεζικού σας λογαριασμού από τον οποίο πληρώνονται τα στοιχήματά σας.

1.6.4.2.2. Το δίπλωμα οδήγησής σας.

1.6.4.2.3. Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισής σας ή παρόμοιο έγγραφο, το οποίο να περιέχει φωτογραφία σας.

1.6.4.2.4. Το τρέχον έγκυρο διαβατήριό σας,

1.6.4.2.5. ή έναν λογαριασμό από επιχείρηση κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφώνου, κ.λπ.), ο οποίος θα φέρει το όνομά σας και τη διεύθυνση που καταχωρήσατε όταν εγγραφήκατε σε εμάς.

1.6.4.3 παρά τα προαναφερθέντα, επιφυλασσόμαστε επιπροσθέτως του δικαιώματος να αιτηθούμε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω έγγραφα, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας, για σκοπούς εξακρίβωσης στοιχείων.

1.7. Δημοσιότητα

1.7.1. Εάν, όσο παίζετε στο Καζίνο, κερδίσετε ένα χρηματικό ποσό ή άλλο έπαθλο, το οποίο θεωρηθεί από το Καζίνο άξιο δημοσίευσης, συμφωνείτε να εμφανιστείτε σε οποιαδήποτε εκδήλωση, οποιασδήποτε φύσης, οργανωθεί από το Καζίνο για δημοσιοποίηση της νίκης σας. Με το παρόν δίνετε στο Καζίνο την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομά σας, τη φωτογραφία σας και το περιεχόμενο τυχόν συνεντεύξεων σχετικά με τη νίκη σας και τυχόν σχετικό έπαθλο. Επιπλέον, με το παρόν αποποιείστε παντός δικαιώματος σε οποιαδήποτε από αυτά τα υλικά και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα, και προς τα σχετικά υλικά, θα ανήκουν στο Καζίνο. Το καζίνο θα καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου.

1.7.2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, ανατρέξτε στη σχετική σύνδεση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Καζίνο.

2. Η Υπηρεσία

2.1. Η Υπηρεσία και το Λογισμικό παρέχονται "ως έχουν". Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, πληρότητα ή ακρίβεια της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού.

2.2. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για βλάβες σε υπολογιστές, βλάβες σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή για αποτυχίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ούτε για προσπάθειές σας να συμμετάσχετε σε παιχνίδια με μεθόδους, μέσα ή τρόπους που δεν προτείνονται από μας.

2.3. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Υπηρεσία δεν θα παρουσιάσει βλάβες, ωστόσο θα επισκευάσουμε τις αναφερθείσες βλάβες το γρηγορότερο δυνατό. Εάν παρατηρήσετε κάποια βλάβη θα πρέπει να την αναφέρετε μέσω e-mail ή ενημερώνοντας εγγράφως την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

2.4. Παρόλο που θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι το Λογισμικό και τα αρχεία δεν έχουν προσβληθεί από ιούς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν εγγυόμαστε ότι δεν θα παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα στο Λογισμικό και στα αρχεία. Η προστασία των συστημάτων σας, καθώς και η δυνατότητα να επανεγκαταστήσετε όποια δεδομένα ή προγράμματα χάσατε λόγω ιού αποτελεί δική σας ευθύνη.

2.5. Μπορούμε να αναστείλουμε τη λειτουργία ολόκληρης ή μέρους της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να σας προειδοποιήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα για μια τέτοια αναστολή. Θα αποκαταστήσουμε την Υπηρεσία, το συντομότερο δυνατό, μετά από προσωρινή αναστολή.

2.6. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα του Καζίνο, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

2.7. Σύμφωνα με την ενότητα 4.2 παρακάτω, δεν θα είμαστε υπόλογοι σε σας για οποιαδήποτε απώλεια, η οποία προέκυψε από τέτοιου είδους αναστολή ή καθυστέρηση.

3. Κοινόχρηστα περιβάλλοντα

 

3.1 Μπορούμε να θέσουμε οποιουσδήποτε περιορισμούς ή όρους, τους οποίους, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε απαραίτητους σε άτομα που ανοίγουν ή επιχειρούν να ανοίξουν λογαριασμούς στο Καζίνο, όταν οι λογαριασμοί αυτοί προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία οι υπολογιστές ή το περιβάλλον είναι κοινόχρηστα.

 

4. Αποζημίωση και Περιορισμός ευθύνης

4.1. Θα καταβάλετε αποζημιώσεις και τυχόν δικηγορικές αμοιβές σε εμάς, το Καζίνο, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους και τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας, τις συγγενείς εταιρείες και τις μητρικές εταιρείες του Καζίνο και οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές της έναντι οποιουδήποτε και όλων των κοστών, εξόδων, ευθυνών και βλαβών (άμεσων, έμμεσων, ειδικών, παρεπόμενων, παραδειγματικών ή ποινικών ή άλλων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε συμμετοχή σας στο Καζίνο. Η φύση της συμμετοχής σας θα περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, μεταξύ άλλων:

4.1.1. Tην επίσκεψη, τη χρήση ή την εκ νέου χρήση της ιστοσελίδας του Καζίνο.

4.1.2. Τη χρήση ή την εκ νέου χρήση οποιουδήποτε υλικού που βρίσκεται ή που αποκτήθηκε από αυτήν την ιστοσελίδα του Καζίνο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

4.1.3. Tην επίσκεψη, τη χρήση ή την εκ νέου χρήση του διακομιστή της ιστοσελίδας του Καζίνο.

4.1.4. Τη διευκόλυνση ή την πραγματοποίηση κατάθεσης στο λογαριασμό σας στο Καζίνο.

4.1.5. Την πραγματοποίηση στοιχημάτων ή παιχνιδιών στο Καζίνο.

4.1.6. Την αποδοχή και χρήση οποιασδήποτε νίκης ή επάθλου στο ή από το Καζίνο.

4.1.7. Τη χρήση ή την εκ νέου χρήση του λογισμικού του Καζίνο, είτε έχει γίνει λήψη του από την ιστοσελίδα του Καζίνο είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσω κάποιων άλλων μέσων.

4.2. Σε καμία περίπτωση εμείς, το Καζίνο, οι διευθυντές μας, τα στελέχη μας, οι υπάλληλοί μας, οι μέτοχοί μας, οι συνεργάτες και οι αντιπρόσωποί μας, οι συγγενείς μας εταιρείες και οι μητρικές εταιρείες του Καζίνο και όλες οι θυγατρικές του, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας λόγω συμβολαίου, αδικήματος, αμέλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, άμεση ή έμμεση, ή για οποιοδήποτε ποσό (ακόμα και όταν έχουμε ενημερωθεί από εσάς για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή ζημιάς).

5. Προσφορές και Διαγωνισμοί

5.1. Σημειώνεται ότι, το Καζίνο, ανά καιρούς, θα κάνει ορισμένες προσφορές και θα διεξάγει διαγωνισμούς και ότι αυτές οι προσφορές και οι διαγωνισμοί θα διέπονται από ξεχωριστούς όρους, προϋποθέσεις και κανονισμούς, συγκεκριμένοι για κάθε προσφορά ή διαγωνισμό.

5.2. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για οποιονδήποτε διαγωνισμό ή προσφορά.

5.3. Σε περίπτωση που αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις έρχονται σε αντίθεση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς ή του διαγωνισμού, θα υπερισχύσουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσφοράς ή του διαγωνισμού, αλλά μόνο στο βαθμό που οι όροι και οι προϋποθέσεις έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

6. Κανόνες παιχνιδιού

6.1. Εκτός από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ισχύουν για εσάς ορισμένοι κανόνες παιχνιδιού, δεσμευτικοί για τη συμμετοχή σας στο Καζίνο.

6.2. Με το παρόν, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους προαναφερθέντες κανόνες παιχνιδιού σα να είχαν ενσωματωθεί συγκεκριμένα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
 

7. Πνευματική ιδιοκτησία

7.1. Με το παρόν, σας δίνουμε το ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταφέρσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του Καζίνο, καθώς και το Λογισμικό και όλα τα περιεχόμενα που προέρχονται από την ιστοσελίδα του Καζίνο και το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν στην Υπηρεσία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

7.2. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό και το περιεχόμενο που παρέχεται ως μέρος της ιστοσελίδας του Καζίνο, καθώς και το Λογισμικό, παραμένουν ανά πάσα στιγμή στην κυριότητά μας ή στην κυριότητα των χορηγών των αδειών μας. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό μόνο όπως έχει εγκριθεί ρητά από εμάς ή από τους χορηγούς των αδειών μας.

7.3. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχεται στην ιστοσελίδα του Καζίνο διατίθεται σε εσάς μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση και επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του υλικού και του περιεχομένου, γι’ αυτόν το σκοπό, μόνο σε σκληρό δίσκο υπολογιστή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά. Συμφωνείτε να μην (και συμφωνείτε να μη βοηθήσετε ή διευκολύνετε κανέναν τρίτο να) αντιγράψετε, αναπαράγετε, μεταδώσετε, δημοσιεύσετε, εμφανίσετε, διανείμετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά, επέμβετε ή δημιουργήσετε παράγωγα του υλικού και του περιεχομένου.

8. Mobile Καζίνο

Όταν παίζετε στο Platinum Play Mobile Casino, ισχύουν οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

8.1.Διαχειριστής Δικτύου και Άλλες Χρεώσεις
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε σύνδεση, χρήση ή άλλες χρεώσεις που επιβάλλονται από το λειτουργό του δικτύου σας όταν κάνετε εγγραφή για να: παίξετε τα Παιχνίδια, κατεβάστε το Λογισμικό, τοποθετήστε Στοιχήματα ή για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι επιβαρύνσεις αυτές δεν αποτελούν μέρος κανενός από τα στοιχήματα που τοποθετούνται.

8.2.Ιοί και ακεραιότητα δεδομένων
Ούτε το Καζίνο, ούτε η μητρική εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου, εταίρους, τους εκπροσώπους ή τους υπαλλήλους της, εγγυάται ότι το Λογισμικό του Καζίνο θα είναι ελεύθερο από οποιονδήποτε ιό ή άλλο κωδικό που μολύνει ή καταστρέφει και είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος με επαρκείς διαδικασίες για να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την ακρίβεια των δεδομένων εισόδου και εξόδου, καθώς και προστασία από τέτοιους ιούς ή άλλο κώδικα που μπορεί να μολύνουν ή να καταστρέψουν το κινητό σας τηλέφωνο, το σύστημα ή τα δεδομένα. Ούτε το Καζίνο, ούτε η μητρική εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τους πράκτορες, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου, εταίρους, τους εκπροσώπους ή τους υπαλλήλους της, εγγυάται ότι το Καζίνο είναι χωρίς λάθη ή θα λειτουργεί χωρίς απώλεια πακέτων ή διακοπή, ούτε το Καζίνο εγγυάται οποιαδήποτε σχέση ή οποιαδήποτε μετάδοση μέσω του internet.

8.3. Συνδεσιμότητα
Εσείς (ο παίκτης) είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συσκευές τηλεπικοινωνιών, δικτύων, GPRS, υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο και για άλλες συμφωνίες και άδειες που απαιτούνται σε σχέση με τη χρήση του Καζίνο.

9. Γενικά

9.1. Τροποποίηση

9.1.1. Το Καζίνο μπορεί, χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει, αλλάξει, διαγράψει, προσθέσει νέους όρους ή επεξηγήσεις στους υπάρχοντες ή να πραγματοποιήσει εκ νέου προσθήκες ("Αλλαγές") σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, στους όρους και τις προϋποθέσεις συγκεκριμένων προσφορών ή διαγωνισμών ή στους κανονισμούς παιχνιδιού οποιαδήποτε στιγμή.

9.1.2. Αυτές οι Αλλαγές θα ισχύουν και θα είναι δεσμευτικές για εσάς αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Καζίνο.

9.1.3. Συμφωνείτε να ανατρέχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, στους όρους και τις προϋποθέσεις συγκεκριμένων προσφορών και διαγωνισμών και στους κανόνες παιχνιδιού για να εξακριβώσετε εάν έχουν γίνει οποιεσδήποτε αλλαγές.


9.2. Καταλληλότητα
Οι υπάλληλοι του Καζίνο, οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες που έχουν σχέση με οποιαδήποτε αναφερόμενα προγράμματα που σχετίζονται με το Καζίνο, οι διαφημιστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες, αδειούχοι, χορηγοί αδειών χρήσης, διανομείς ή οποιεσδήποτε άλλες σχετιζόμενες ή συγγενείς εταιρείες ή στην περίπτωση ατόμων, οι άμεσοι συγγενείς αυτών των ατόμων, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Καζίνο ως πραγματικοί Παίκτες.

9.3. Δυνατότητα διαχωρισμού
Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών των όρων και προϋποθέσεων θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, θα υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού αυτού του τμήματος από τους υπόλοιπους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να επηρεαστεί η εγκυρότητα και η εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων των συγκεκριμένων όρων και των προϋποθέσεων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το τμήμα που θεωρήθηκε άκυρο ή μη εφαρμόσιμο θα τροποποιείται με τρόπο συνεπή προς τον ισχύοντα νόμο για να εκφράζει, όσο καλύτερα γίνεται, την αρχική μας πρόθεση.

9.4. Μη παραίτηση

Καμία παραχώρηση προς εσάς από μέρους του Καζίνο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί παραίτηση δική μας ή του Καζίνο από οποιοδήποτε δικαίωμα, στα πλαίσια των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων.

9.5. Δικαιώματα τρίτων

Εκτός εάν δηλώνεται ρητά, κανένα σημείο στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν δημιουργεί ή παραχωρεί σε οποιοδήποτε άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.6. Εκχώρηση

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, αναθέσουμε, εκχωρήσουμε βάσει δευτερεύουσας άδειας ή να επιβάλουμε, εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει, οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που μας παραχωρούνται ή μας επιβάλλονται από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, να αναθέσετε, να εκχωρήσετε βάσει δευτερεύουσας άδειας ή να επιβάλετε, εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει, οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που σας παραχωρούνται ή σας επιβάλλονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.7. Ακεραιότητα συμφωνητικού

Εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά από το περιεχόμενο, οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις παραθέτουν, στο ακέραιο, το συμφωνητικό μεταξύ μας και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συμφωνίες, διακανονισμούς ή συνεννοήσεις μας. Αναγνωρίζετε ότι δεν βασίζεστε σε οποιαδήποτε δήλωση, συμφωνία, όρο ή προϋπόθεση, η οποία δεν παρατίθεται σε αυτό το συμφωνητικό.


9.8. Ερμηνεία

Στο παρόν συμφωνητικό, οι τίτλοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ευκολία και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του. Οι αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν πρόσωπα μετοχικού και μη μετοχικού χαρακτήρα, οι αναφορές στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα και οι αναφορές στο αρσενικό γένος συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό γένος.

9.9. Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η εγκυρότητα, ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, διέπονται από το δίκαιο της Μάλτας και υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Μάλτας στα οποία τα πρόσωπα κάνουν υποβολή, εκτός από το ότι ένα Πρόσωπο μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα σε οποιοδήποτε δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας. Το κύρος, την κατασκευή και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης διέπονται από τους νόμους της Mohawk Territory του Kahnawake και υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία από αυτά τα ανώτερα δικαστήρια, στην οποία οι διάδικοι υποβάλλουν δια του παρόντος, εκτός από το ότι ένα τρίτο πρόσωπο μπορεί να επιδιώξει  ασφαλιστικά μέτρα σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.


9.10. Περιορισμός ενεργειών

Με το παρόν, συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες για την ενίσχυση οποιασδήποτε απαίτησης μπορεί να έχετε (εάν υπάρχει) έναντι του Καζίνο θα ξεκινήσουν από εσάς μέσα σε περίοδο 6 (έξι) μηνών από τη στιγμή που προέκυψε ο λόγος για την εκτέλεση της ενέργειας ("Περίοδος παραγραφής δικαιώματος"). Σε αντίθετη περίπτωση, παραιτείστε για πάντα και εγκαταλείπετε οποιοδήποτε δικαίωμα μπορεί να έχετε για την ενίσχυση της απαίτησης μετά την Περίοδο παραγραφής δικαιώματος και επιβεβαιώνεται ότι στη λήξη της Περιόδου παραγραφής δικαιώματος, η εν λόγω απαίτηση θα θεωρείται άκυρη, μη απαιτητή και εγκαταλειφθείσα βάσει νόμου.

9.11. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων μας σε Ελληνικά και Αγγλικά, παρακαλώ γνωρίστε ότι η Αγγλική εκδοχή θα πάρει την προτεραιότητα.

9.12. Επιστροφή Χρημάτων Ξυστού

Σε οποιοδήποτε παιχνίδι Ξυστού στο οποίο συμμετέχετε, η Ξυστή κάρτα θα θεωρηθεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αγορά της. Σε καμία περίπτωση απολύτως δεν θα έχετε το δικαίωμα εξαργύρωσης ή υποκατάσταση της Ξυστής κάρτας που αγοράστηκε από εσάς , ασχέτως εάν έχετε προχωρήσει στο ‘ξύσιμο’ και αποκάλυψη των συμβόλων ή όχι


Η Digimedia Limited θα προσπαθήσει να επιλύσει όλες τις διαφορές κατά τρόπο έγκαιρο και υπεύθυνο, ωστόσο όταν η διαφορά παραμένει άλυτη, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην Malta Gaming Authority (MGA) στο support.mga@mga.org.mt.
Digamma Limited θα προσπαθήσει να επιλύσει όλες τις διαφορές με έγκαιρο και υπεύθυνο τρόπο, ωστόσο, όταν η διαφωνία παραμένει ανεπίλυτη, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Kahnawake Gaming Commission στη διεύθυνση  complaints@gamingcommission.ca

Εκδοχή 2018/1
Η Digimedia Ltd, of Villa Seminia 8, Sir Temi Zammit Avenue, Malta, έχει εγκριθεί και αδειοδοτηθεί από την Malta Gaming Authority (MGA). Οι Αριθμοί Άδειας MGA/CL1/542/2008 και MGA/CL3/542/2008 έχουν εκδοθεί και οι δύο στις 16 Ιουνίου 2010. Αριθμός αδείας MGA / CL1 / 932/2013 εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2014. Η Digamma Limited είναι μια εγγεγραμμένη εταιρία στη Μάλτα στη διεύθυνση Villa Seminia 8, Sir Temi Zammit Avenue, Malta. Έχει χορηγηθεί με άδεια από την Kahnawake Gaming Commission, με αριθμό άδειας: 00817 (που εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2016)
Platinum Play Casino υποστηρίζει υπεύθυνο τυχερό παιχνίδι | ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ